UPT
UPT
UPT
UPT
MEMBRI
UPT
UPT
UPT
UPT
Obiective

 • Obiective generale
 • Implicarea activă a membrilor alianței în realizarea de obiective comune, strategice, de dezvoltare a municipiului Timișoara și a regiunii de Vest a României, prin asumarea și derularea de proiecte și programe comune;
  • Asigurarea utilizării eficiente a resurselor materiale, financiare și umane ale membrilor alianței pentru susținerea activităților angajate;
  • Promovarea și consolidarea unui spirit de ajutor reciproc și parteneriat privind accesul membrilor alianței la infrastructurile didactice și de cercetare ale celor patru universități, la spațiile de cazare, bazele sportive și la alte facilități, conform prevederilor legale;
  • Dezvoltarea și armonizarea structurilor IT și multimedia pentru a facilita activitățile comune;
  • Statuarea alianței ca for de dezbateri și promovare de bune practici, înspre binele și dezvoltarea municipiului Timișoara, a județului Timiș și a regiunii Banat.
 • Obiective în domeniul cercetării științifice
 • Formularea, susținerea și implementarea de strategii comune în domeniul cercetării științifice din sfera dezvoltării durabile, aderarea la cele 17 obiective din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU (ODD), în acord cu prioritățile regionale, naționale și europene;
  • Atragerea de noi surse de finanțare pentru elaborarea în comun de proiecte CDI cu rezultate inovative, transferabile agenților economici din regiune și tuturor partenerilor din mediul socio-economic interesați;
  • Participarea activă, în comun, la constituirea de consorții internaționale și elaborarea de proiecte de cercetare științifică și inovare, în cadrul programelor finanțate de către Comisia Europeană;
  • Promovarea rezultatelor cercetării spre mediul economic inovativ, inclusiv susținerea generării de start-up-uri și spin-off-uri, precum și încurajarea spiritului antreprenorial autohton;
  • Identificarea și susținerea logistică și financiară a domeniilor comune de excelență în cercetarea științifică cu obiectivul asumat de a crea în Timișoara un număr definit de piloni de cercetare în domeniile sănătate, mediu, IT și agricol;
  • Organizarea în comun a unor manifestări științifice regionale, naționale și internaționale (simpozioane, conferințe, sesiuni științifice, work-shop-uri etc.).
 • Obiective în domeniul educației și formării profesionale
 • Promovarea co-tutelei în cadrul studiilor doctorale, precum și dezvoltarea unor programe de studii post-doctorale în parteneriat, între membrii alianței, dar și cu implicarea autorităților locale, județene și regionale;
  • Facilitarea mobilității cadrelor didactice și a cercetătorilor în cadrul alianței, dar și la nivel internațional; colaborarea se poate extinde înspre flexibilizarea curriculară și crearea de contexte pentru mobilitățile academice, în special pentru accesul la diferite discipline care să întregească definirea studenților din punct de vedere profesional și intelectual, cu accent pe dobândirea de competențe transversale;
  • Promovarea de programe academice comune, cu armonizarea programelor de masterat și doctorat;
  • Promovarea programelor de formare profesională/calificare/certificare a personalului, acreditate la nivel european, inclusiv prin dobândirea pe scară largă de către cetățeni a competențelor digitale necesare transformării regiunii într-o regiune cu înalt grad de digitalizare a administrației, a serviciilor publice, a educației și cercetării.
 • Obiective în domeniul culturii, artei și sportului
 • Susținerea proiectului TM2021 – Timișoara Capitală Europeană a Culturii și fructificarea oportunităților deschise de acest proiect pentru sustenabilitatea activităților culturale, artistice și sportive;
  • Susținerea cooperării dintre studenții celor patru universități în domeniile cultural, artistic și sportiv, cu scopul de a promova Timișoara ca un oraș atractiv pentru tineri din perspectiva calității vieții și a posibilităților de petrecere a timpului liber.
 • Obiective în relația cu mediul socio-economic și cu instituțiile administrative locale, județene și regionale
 • Atragerea de resurse pentru dezvoltarea campusului universitar (inclusiv prin implicarea autorităților locale și județene pentru construirea de facilități de cazare și servire a mesei), întărirea și diversificarea ofertei educaționale pentru studenții internaționali și promovarea comună la nivel internațional într-un proiect de tip Study in Timișoara;
  • Oferirea de expertiză complementară și stimularea implicării reale în rezolvarea unor probleme ale orașului, prin abordări aplicative de tip transdisciplinar și colaborarea cu autoritățile publice locale sau județene, realizarea de studii care să releve necesarul de calificări și resursă umană a Timișoarei și județului Timiș, pe termen mediu și pe termen lung și dezvoltarea de programe de studii care să răspundă acestor nevoi.
Download:
NOUTĂȚI
Conferința „Smart Diaspora 2023, Timișoara – în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat” a fost lansată la sediul Guvernului României
Astăzi, la sediul Guvernului României, a avut loc evenimentul de lansare a Conferinței Smart Diaspora – Diaspora în învățământ superior, ... Citeste mai mult...
ATU a pus bazele Strategiei de Transformare și Actualizare a Realității Timișorene, 6 mai 2022
9 mai 2022
Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 6 mai 2022, un forum al Alianței Timișoara Unive... Citeste mai mult...
University and the city, 14 ianuarie 2022
15 ianuarie 2022
Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 ianuarie 2022, o reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU)... Citeste mai mult...
Asociația Timișoara Universitară construiește un hub de cercetare în valoare de 30 de milioane de euro la Ghiroda
12 iulie 2021
Asociația Timișoara Universitară (ATU), alcătuită din Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnic... Citeste mai mult...
UPT
Prof.univ.dr. Octavian Crețu
Rectorul Universității de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara

Profesor, Medic, Coleg – viziune pentru performanță

A absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara în anul 1991, a obținut titlul științific de Doctor în Științe medicale, iar din anul 1994 și-a început cariera didactică în cadrul UMFVBT. Între anii 1997–1998 a obținut o supraspecializare în Chirurgie și Transplant Hepatic la Centrul Hepato-Biliar Paul-Brousse, Universitatea XI Paris-Sud din Paris, Franţa.

Pe parcursul carierei profesionale în domeniul medical și educațional, a dobândit experiență managerială prin funcțiile de Șef al Clinicii Chirurgie Generală I din cadrul SCMUT, Șeful Disciplinei de Semiologie Chirurgicală I și Chirurgie Toracică, Manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Prorector Dezvoltare Academică în cadrul UMFVBT  și Președinte al Senatului UMFVBT.

În prezent, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

UPT
Conf.univ.dr. Florin Drăgan
Rectorul Universității Politehnica Timișoara

Conf.univ.dr.ing Florin DRĂGAN este rectorul Universității Politehnica Timișoara din martie 2020, a fost prorector responsabil cu procesul de învăţământ (2016-2020) și a ocupat numeroase funcții de reprezentare de-a lungul carierei academice și antreprenoriale.

Activitatea sa managerială se remarcă prin atenția acordată resursei umane, prin curajul implementării unei schimbări de paradigmă de cultură organizațională, prin preocuparea constantă pentru digitizarea întregii universități, pentru îmbunătățirea comunicării dintre diferitele structuri ale universității și pentru creșterea sentimentului de apartenență la o organizație puternică.

La nivel de oraș, rectorul UPT este un factor de coeziune și progres, fiind un promotor al bunei colaborari dintre universități, instituții și companii.

În calitate de președinte ATU (iunie 2021-iulie 2022) a inițiat evenimente dedicate apropierii dintre echipele de management ale celor patru universități, cu scopul concretizării unor proiecte comune, și a propus comunității conceptul ATUTM 1.0. S.T.A.R.T. (Strategia de Transformare și Actualizare a Realității Timișorene).

În calitate de antreprenor, a fondat Intelligent Software Systems Ltd., o companie software de success, care a fost achiziționată de grupul Access în 2018.

UPT
Prof.univ.dr. Marilen Pirtea
Rectorul Universității de Vest din Timișoara

Marilen Gabriel Pirtea este rectorul Universității de Vest din februarie 2012, iar din decembrie 2016 este deputat în Parlamentul României. În prezent este Consilier Onorific al Primului Ministru al României, însărcinat cu integrarea universităților românești în spațiul european al educației și cercetării.

Ca profesor și cercetător, conducător de studii doctorale în domeniul Finanțe, a publicat numeroase cărți, articole și studii științifice, a fost manager sau membru în echipe ale unor proiecte de cercetare sau dezvoltare instituțională. Activitatea științifică și profesională este completată de participarea în organismele de conducere ale diverselor organizații naționale și internaționale (Vicepreședinte al CNR din România; Prim vice-președinte AFER, Vicepreședinte al Comisiei de Științe Economice și Administrarea Afacerilor (27) – Ştiinţe sociale din cadrul CNATCU; Vice-președinte A.G.E.R. la nivel național; etc).

Marilen Gabriel Pirtea a susținut prelegeri în domeniul guvernanței corporative și a finanțării companiilor, fiind invitat la diverse universități din Italia, Spania, Serbia, SUA, Slovenia, Marea Britanie, etc.

Numeroase instituții și organizații i-au acordat distincții, premii și diplome de excelență, dl. Pirtea devenind una dintre vocile importante din mediul educațional românesc. În acest context, a contribuie la promovarea principiilor educației de calitate care poate sta la baza unei dezvoltări sociale, culturale și economice durabile a României.

UPT
Prof.univ.dr. Cosmin Popescu
Rectorul Universității de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

Decan al Facultății de Agricultură în perioada 2012-2016, reprezintă universitatea la nivel local, național, internațional și coordonează activitățile în cadrul acesteia începând din anul 2016.  Desfășoară activități didactice și de cercetare în cadrul Departamentului Dezvoltare durabilă și Ingineria Mediului, având competențe în domeniile Cadastru, Topografie, Geodezie și Management.

Este licențiat în Ingineria mediului la USAMVB Timișoara, Științe economice la UVT și Topografie minieră la Petroșani, a efectuat studii aprofundate și de master în străinatate și în țară: Teledetecție și utilizarea imaginilor satelitare în agricultură la ENSA Rennes-Franța, Management în agricultură, Topografie minieră informatizată și cadastru. A participat în numeroase proiecte de cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului, proiectare de infrastructură, protecția mediului, planuri de orientare socio-economică și în echipe de cercetare în cadrul unor contracte, granturi sau contracte de consultanță.

Activitatea de cercetare este reflectată  în numeroase cărți de specialitate, cursuri universitare, articole, studii şi lucrări științifice, publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale și reviste de specialitate.

TIMISOARA
Timișoara oraș cultural
Timișoara oraș industrial de top
Timisoara
Timișoara oraș universitar
Timișoara Orașul Florilor