Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFT)

www.umft.ro

Misiunea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara este de a contribui la dezvoltarea societăţii, prin educaţie, cercetare în domeniul ştiinţelor medicale şi promovarea valorilor universale ale umanismului.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara este formată în prezent din trei entități: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie.

Facultatea de Medicină din Timişoara a fost întemeiată în anul 1945, într-o perioadă în care exista o nevoie majoră de formare de cadre medicale, în condițiile în care situația sanitară din țară avea nevoie urgentă de resursă umană. Un deziderat vechi, dar și o necesitate a Banatului, Facultatea de Medicină din Timişoara a început să funcţioneze în mod efectiv la 15 iulie 1945 cu primii doi ani de studiu: anul I cu 412 studenţi, iar anul II, cu un număr de 76 de studenți.

Deceniile care au trecut au adus cu ele transformări succesive pentru universitate – una dintre cele șase Universități de Medicină și Farmacie tradiționale din țară.

În prezent, Universitatea de Medicină și Farmacie  ”Victor Babeș” din Timișoara formează 7.395 de studenți, dintre care 6.544 la programe de licență, 254 la programe master și 597 la programe de doctorat. În prezent în Universitate sunt implicați în procesul educațional aproximativ 111 de profesori, 133 conferențiari, 187 de șefi de lucrări și 434 de asistenți universitari.

Universitatea Politehnica Timisoara

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, naţional, internaţional.

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 1000 cadre.

Universitatea de Vest Timisoara

Pe lângă rolul de instituție de formare a unor specialiști în domeniile specifice de competență, ni-l asumăm și pe cel de instituție vitală pentru regiunea de vest a țării, care participă activ la marile provocări socio-economice regionale și naționale, conștientă de rolul său în societatea românească. Ne propunem ca activitatea noastră să reflecte îndeaproape importanța acordată dezvoltării comunității în care activăm, spațiu în care ne imprimăm valorile culturale și sociale dobândite de-a lungul timpului.

Astăzi putem vorbi despre o ofertă academică ce acoperă toate principalele direcții de studiu din domeniul științelor exacte, al științelor economico-sociale și administrative, respectiv din domeniul științelor umaniste și al artelor.

La nivelul întregii Universități se implementează constant noi metode de predare și evaluare, sisteme de videoconferință, se diversifică oferta de programe postuniversitare și cea a școlilor doctorale.

Disciplinele transversale reprezintă un concept nou de educație adoptat în cadrul Universității de Vest din Timișoara, ce permite formarea multi-dimensională și inter-disciplinară a studenților, prin posibilitatea de alegere a unor cursuri din oricare alt program de studiu decât cel ales inițial.

Cu 27 de centre de cercetare avansată, UVT generează și transferă cunoaștere către societate prin cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

Clasată pe poziții superioare în ranking-uri internaționale precum QS World University Ranking, URAP sau ScomagoIR, UVT se află pe prima poziție conform U-Multirank, în ce privește rata de citări și volumul de publicații, pentru domeniul „Fizică”.

Cu aproape 800 de studenți internaționali, 400 de mobilități Erasmus+ outgoing adresate studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ, activitățile Departamentului de Relații Internaționale (DRI) se concentrează intens pe internaționalizarea comunității UVT. Mediul academic puternic internaţionalizat e susţinut şi de numeroase programe de studiu în limbi străine, atât la nivel de licenţă, cât şi la nivel de masterat sau doctorat.

Model de bune practici în România în ceea ce priveşte implementarea programului Erasmus+, îndeosebi în ceea ce priveşte mobilităţile pentru studenţi, atât outgoing, cât şi incoming, UVT oferă tuturor studenţilor săi, dar şi personalului didactic şi nedidactic oportunitatea de a realiza o mobilitate de studiu, practică, predare sau formare la una dintre cele peste 450 de instituţii partenere din întreaga lume, sub umbrela Erasmus+, dar nu numai.

Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara are misiunea: de a forma specialisti, care sa se poata integra rapid într-un mediu concurential, printr-o mare capacitate de adaptare la competitie, schimbare si inovatie didactica; de cercetare stiintifica în domeniul dezvoltarii rurale, la nivelul performantelor contemporane, prin realizarea de proiecte stiintifice de mare interes si înscrierea universitatii în circuitul international de valori; si de consultanta prin intermediul extensiei universitare.

Anul acesta Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara (USAMVBT) a împlinit 77 de ani de existenta.     

În dezvoltarea sa, universitatea a parcurs un drum relativ lung si nu întotdeauna usor, trecând prin numeroase etape dintre care le amintim pe cele mai importante:

  • în perioada Dictatului de la Viena, la Timisoara a functionat timp de 5 ani Facultatea de Agronomie de la Cluj (care, dupa Legea învatamântului din 1938, a fost subordonata Scolii Politehnice timisorene);
  • aparitia Legii Reformei agrare nr. 187/1945 a constituit un act normativ de referinta, punând bazele patrimoniale ale sistemului de agricultura care se va practica în România în perioada 1949  1989;
  • 30 iulie 1945 – promulgarea de catre Regele Mihai I al României a Legii 617 pentru înfiintarea Facultatii de Agronomie, în cadrul Politehnicii din Timisoara, (Monitorul Oficial, 1 august 1945);
  • “reforma” agrara din 1948 a însemnat, de fapt, sovietizarea agriculturii românesti, fapt care a modificat fundamental si obiectivele învatamântului agronomic;
  • între anii 1962-1976, sub conducerea Rectorului Prof. dr. Iulian Dracea, s-a produs schimbarea substantiala a învatamântului agronomic timisorean. Campusul universitar a fost conceput ca un complex de cladiri care sa reuneasca, pe acelasi teren, spatii de învatamânt, laboratoare pentru cercetare stiintifica, utilitati pentru activitatea de microproductie, spatii cu destinatie sociala precum camine si cantina, terenuri sportive si pentru activitati recreative etc. Dupa construirea sa, a devenit unul dintre cele mai moderne campusuri universitare din Europa, în perioada respectiva.

Dupa decembrie 1989, au devenit necesare schimbarea conceptiei cu privire la locul si rolul specialistului în sistemul agroalimentar si redefinirea pietei muncii specialistului agricol.

Prin Ordinul Ministrului învatamântului si Stiintei nr. 4894 din 22.03.1991, denumirea institutiei s-a schimbat în Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului Timisoara (USAMVBT), iar în 1995, prin Hotarârea Guvernului României nr.568, în Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara (USAMVBT).

Între 1990 – 2004, universitatea a înregistrat un reviriment puternic. în aceasta perioada s-au reamenajat si modernizat majoritatea spatiilor de învatamânt, caminele studentesti si cantina, care au dobândit standarde europene.

A fost demarata constructia noilor spatii de învatamânt pentru Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare si Facultatea de Management Agricol. În toamna anului 2004, cu prilejul deschiderii noului an de învatamânt universitar, aceasta noua constructie a fost data în folosinta partial. In prezent, aceasta constructie este folosita în totalitate.

ATU in cifre

1
Universități
1 +
Specializări
1 +
Studenți
1 +
Cadre didactice

PROF.UNIV.DR. OCTAVIAN CREȚU

Rectorul Universității de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara

Profesor, Medic, Coleg – viziune pentru performanță

A absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara în anul 1991, a obținut titlul științific de Doctor în Științe medicale, iar din anul 1994 și-a început cariera didactică în cadrul UMFVBT. Între anii 1997–1998 a obținut o supraspecializare în Chirurgie și Transplant Hepatic la Centrul Hepato-Biliar Paul-Brousse, Universitatea XI Paris-Sud din Paris, Franţa.

Pe parcursul carierei profesionale în domeniul medical și educațional, a dobândit experiență managerială prin funcțiile de Șef al Clinicii Chirurgie Generală I din cadrul SCMUT, Șeful Disciplinei de Semiologie Chirurgicală I și Chirurgie Toracică, Manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Prorector Dezvoltare Academică în cadrul UMFVBT  și Președinte al Senatului UMFVBT.

În prezent, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

CONF.UNIV.DR. FLORIN DRĂGAN

Rectorul Universității Politehnica Timișoara

Conf.univ.dr.ing Florin DRĂGAN este rectorul Universității Politehnica Timișoara din martie 2020, a fost prorector responsabil cu procesul de învăţământ (2016-2020) și a ocupat numeroase funcții de reprezentare de-a lungul carierei academice și antreprenoriale.

Activitatea sa managerială se remarcă prin atenția acordată resursei umane, prin curajul implementării unei schimbări de paradigmă de cultură organizațională, prin preocuparea constantă pentru digitizarea întregii universități, pentru îmbunătățirea comunicării dintre diferitele structuri ale universității și pentru creșterea sentimentului de apartenență la o organizație puternică.

La nivel de oraș, rectorul UPT este un factor de coeziune și progres, fiind un promotor al bunei colaborari dintre universități, instituții și companii.

În calitate de președinte ATU (iunie 2021-iulie 2022) a inițiat evenimente dedicate apropierii dintre echipele de management ale celor patru universități, cu scopul concretizării unor proiecte comune, și a propus comunității conceptul ATUTM 1.0. S.T.A.R.T. (Strategia de Transformare și Actualizare a Realității Timișorene).

În calitate de antreprenor, a fondat Intelligent Software Systems Ltd., o companie software de success, care a fost achiziționată de grupul Access în 2018.

PROF.UNIV.DR. MARILEN PIRTEA

Rectorul Universității de Vest din Timișoara

Marilen Gabriel Pirtea este rectorul Universității de Vest din februarie 2012, iar din decembrie 2016 este deputat în Parlamentul României. În prezent este Consilier Onorific al Primului Ministru al României, însărcinat cu integrarea universităților românești în spațiul european al educației și cercetării.

Ca profesor și cercetător, conducător de studii doctorale în domeniul Finanțe, a publicat numeroase cărți, articole și studii științifice, a fost manager sau membru în echipe ale unor proiecte de cercetare sau dezvoltare instituțională. Activitatea științifică și profesională este completată de participarea în organismele de conducere ale diverselor organizații naționale și internaționale (Vicepreședinte al CNR din România; Prim vice-președinte AFER, Vicepreședinte al Comisiei de Științe Economice și Administrarea Afacerilor (27) – Ştiinţe sociale din cadrul CNATCU; Vice-președinte A.G.E.R. la nivel național; etc).

Marilen Gabriel Pirtea a susținut prelegeri în domeniul guvernanței corporative și a finanțării companiilor, fiind invitat la diverse universități din Italia, Spania, Serbia, SUA, Slovenia, Marea Britanie, etc.

Numeroase instituții și organizații i-au acordat distincții, premii și diplome de excelență, dl. Pirtea devenind una dintre vocile importante din mediul educațional românesc. În acest context, a contribuie la promovarea principiilor educației de calitate care poate sta la baza unei dezvoltări sociale, culturale și economice durabile a României.

PROF.UNIV.DR. COSMIN POPESCU

Rectorul Universității de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara

Decan al Facultății de Agricultură în perioada 2012-2016, reprezintă universitatea la nivel local, național, internațional și coordonează activitățile în cadrul acesteia începând din anul 2016. Desfășoară activități didactice și de cercetare în cadrul Departamentului Dezvoltare durabilă și Ingineria Mediului, având competențe în domeniile Cadastru, Topografie, Geodezie și Management.

Este licențiat în Ingineria mediului la USAMVB Timișoara, Științe economice la UVT și Topografie minieră la Petroșani, a efectuat studii aprofundate și de master în străinatate și în țară: Teledetecție și utilizarea imaginilor satelitare în agricultură la ENSA Rennes-Franța, Management în agricultură, Topografie minieră informatizată și cadastru. A participat în numeroase proiecte de cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului, proiectare de infrastructură, protecția mediului, planuri de orientare socio-economică și în echipe de cercetare în cadrul unor contracte, granturi sau contracte de consultanță.

Activitatea de cercetare este reflectată în numeroase cărți de specialitate, cursuri universitare, articole, studii şi lucrări științifice, publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale și reviste de specialitate.